• Voor alle jeugd vanaf groep 7, elke 3e vrijdag van de maand!