• De laatste dagen bereiken ons steeds meer berichten over jongeren die ondanks dat de hekken dicht zijn, zich toch op ons sportpark bevinden.
    We benadrukken dat op het moment dat het hekken gesloten zijn het sportpark geen openbaar terrein meer is en dat daarom iedereen die toch meent zich toegang te moeten verschaffen tot het park in overtreding is.

    Nogmaals wijzen wij u erop dat het verboden is om het sportpark van Enter Vooruit te betreden wanneer er geen verenigingsactiviteiten zijn. Dit geldt voor zowel ‘voetbaltoeristen’ als overige bezoekers.

    De gemeente en de politie handhaven dit verbod en zullen bij overtreding niet aarzelen een bekeuring uit te delen.

    Het bestuur van Enter Vooruit