• NIEUWBOUW KLEEDKAMERS UITGESTELD

    In de bestuursvergadering van afgelopen woensdag 15 november heeft het bestuur besloten de voorgenomen nieuwbouw van 4 kleedkamers voorlopig uit te stellen.
    Hieraan ten grondslag liggen o.a. de (nog steeds) stijgende prijzen van bouwmaterialen maar ook de stijgende rentes.
    Tijdens de volgende ALV, die gepland staat op vrijdag 6 januari 2023, zal e.e.a. nader toegelicht worden.
    Besloten is om het plan medio mei 2023 weer op de agenda te zetten.