Willem van Uitert overleden

Op woensdag 11 september is Willem van Uitert overleden in de leeftijd van 83 jaar.

Willem was lid van onze vereniging sinds 1 juli 1951. Hij heeft lange tijd in diverse elftallen gespeeld en werd daarna een trouw supporter van Enter Vooruit 1. Tot en met vorig seizoen bezocht hij, wanneer zijn gezondheid het toeliet, zowel de uit- als thuiswedstrijden.

Wij wensen zijn familie kracht en troost toe om dit verlies te dragen.

De dankdienst voor zijn leven is op dinsdag 17 september om 13.30 uur in de gereformeerde kerk te Enter. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Voor aanvang van de dienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid tot condoleren in de kerk.

Tevens is er gelegenheid tot condoleren op maandag 16 september van 19.00 tot 19.30 uur aan de Hogebrink 20 te Enter.

In 2011 werd Willem gehuldigd door toenmalig voorzitter Dinant Getkate, vanwege zijn 60 jarig lidmaatschap.

Zeven trouwe EV-leden in hart en nieren, allen (in 2011) 60 jaar lid. Vier van hen zijn inmiddels al niet meer onder ons.