Vrijwilligersbeleid

Het bestuur van EV heeft een nota “Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging Enter Vooruit” opgesteld. Dit document geeft inzicht in wat er allemaal binnen EV aan functies en activiteiten zijn. Van bijna alle functies is een functiebeschrijving gemaakt zodat inzichtelijk wordt wat de functie inhoud. De functies variëren van beleid tot uitvoering, van bestuur tot leider en barmedewerker. In tijd variëren de taken van enkele uren per maand tot een aantal uren per week. EV heeft de vrijwilligers taken benoemd in haar vrijwilligers beleid nota.
U kunt deze nota vrijwilligersbeleid volledig lezen.