Vragen voor de ALV? Stel ze alvast via de mail!

Wij kunnen ons voorstellen dat u misschien vragen heeft die u normaal op de Algemene Ledenvergadering zou willen stellen.
Wie bieden u de gelegenheid om dit voorafgaande aan de ALV te doen via de e-mail, zodat wij de vragen direct mee kunnen nemen in de presentatie.

Heeft u een vraag? Mail deze dan naar: secr@entervooruit.nl

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020 van v.v. Enter Vooruit gaat door en vindt plaatst via Youtube.
De live sessie is te volgen via het eigen youtube-kanaal van de vereniging https://www.youtube.com/channel/UCy_IkpEIWrVDrk5sJTKuj6Q

De vergadering zal plaats vinden op woensdag 3 maart 2021 , aanvang 19.30 uur.
Tijdens de vergadering en de pauze kunt u vragen stellen via Whatsapp; nr. 06-20 363 363

A G E N D A

 1. Opening door de voorzitter
  2.   Verslag vorige vergadering
  3.   Mededelingen / Ingekomen stukken/ voorstelronde nieuw bestuur
  4.   Jaarverslag Voorzitter
  5.   Jaarverslag Voetbalzaken jeugd
  6.   Jaarverslag Supportersvereniging
  7.   Financiële verslagen + begroting 2020-2021
  8.   Verslag commissie kascontrole
  9. Benoeming commissie kascontrole

P A U Z E

 1. Huldiging jubilarissen
  11.  Rondvraag
  12.  Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur