VOORLOPIGE jeugdindeling seizoen 2018-2019

Al lange tijd is de VZJ, in overleg met de begeleiding van de lichtingen, bezig om ook voor komend seizoen indeling te maken voor de jeugdteams van Enter Vooruit. Hierbij zijn de uitgangspunten van het nieuwe beleidsplan gehanteerd. Dit betekent dat we ieder spelend lid zoveel mogelijk op zijn eigen niveau willen laten voetballen om hem/haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Op deze manier streven we optimaal spelplezier voor iedereen na!

De conceptindelingen zijn besproken met de leiders en trainers van de huidige teams en met de coördinatoren van de nieuwe teams, wat heeft geleid tot onderstaande voorlopige indelingen. De indelingen blijven VOORLOPIG omdat we als Enter Vooruit vinden dat er gedurende het seizoen mutaties (bv. op basis van spelbeleving, inzet, voortschrijdend inzicht) mogelijk moeten zijn. Dit punt is eveneens conform het nieuwe jeugdbeleidsplan.

Indeling JO19-17 en 15

JO19-JO15

Indeling JO13-12 en 11

JO13-JO11

Indeling JO10 – 9 en 8 en Welpen

JO10-Welpen
Indeling meiden

– Volgt z.s.m.

Hou de website in de gaten voor de indeling van de meiden en over berichtgeving voor volgend seizoen!

We wensen jullie allemaal een prettige vakantie toe.

Voetbal Zaken Jeugd