Trainingen tijdens corona-crisis

Met ingang van 12 mei is het voor alle leeftijdsgroepen weer toegestaan om te trainen. Hiervoor gelden wel speciale regels. Deze staan vermeld in bijgaand corona protocol.

Voor senioren gelden dezelfde regels als voor junioren. Belangrijk is o.a. de 1,5 mtr regel !!!

Het betreft hier georganiseerde trainingen, met een trainer die verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken :  Het blijft verboden om zo maar even een balletje te gaan trappen op het sportpark.

Op maandag- en dinsdag-avond trainen er ook groepen van Raduga omdat de zaal nog steeds gesloten is.  Zij trainen steeds  op het pupillenveld.

Op vrijdagavond trainen de talententeams weer.

 

Corona protocol Enter Vooruit

Trainingsschema 2019-2020 coronaversie 3