TAAKVERDELING BESTUUR

 

Het nieuwe bestuur van v.v. Enter Vooruit is deze week voor het eerst bij elkaar gekomen. Tijdens deze eerste vergadering zijn alle taken in kaart gebracht en verdeeld. Wilt u weten wie voor welke zaken het aanspreekpunt is? Kijk dan even op: http://www.entervooruit.nl/organisatie/bestuur/

Er is nog één vacature open in het nieuwe bestuur: Sportparkbeheer. Ook voor deze functie hopen wij binnenkort een geschikte kandidaat te presenteren.

Binnenkort zullen we ook het organigram publiceren waarin precies staat welke taken en verantwoordelijkheden bij welke personen horen.

Met vr.gr.

Bestuur v.v. Enter Vooruit