Vrienden van EV

De stichting Vrienden van Enter Vooruit is in het leven geroepen om een kostendekkende begroting van
de jeugdopleiding en Clubblad De Werf mogelijk te maken.

De kosten om een vriend van Enter Vooruit te worden bedragen € 45,– per jaar. Geen BTW.