Overlijden Gerrit Pluimers (Susse)

Vrijdag 26 april is Gerrit Pluimers, Gerrit van de Susse, op de leeftijd van 85 jaar overleden.

Totdat hij wegens ziekte niet meer kon, was Gerrit bijna dagelijks op de Werf te vinden om allerlei klusjes uit te voeren, zoals o.a. het bijvullen van de snoepautomaat. En natuurlijk: precies om 14.30 uur had Gerrit de koffie klaar.

De dankdienst voor zijn leven is op woensdag 1 mei om 10 uur in de hervormde kerk. Voorafgaand is er vanaf 9.15 uur gelegenheid tot condoleren in deze kerk.