Voetbal zaken jeugd

De commissie voetbal zaken jeugd heeft een presentatiegids samengesteld waarin alle afspraken tussen bestuur, leiders, trainers en spelers worden vastgelegd.

Presentatiemap Jeugd Enter Vooruit 15-16

Voorzitter:
Martijn Bouw
06-43280041
martijn.bouw@live.nl

Doorstroming jeugd – senioren en contactpersoon toernooien:
Thijs ter Harmsel tel.nr.: 06-36459808
thijsterharmsel@hotmail.com

Notulist en Wedstrijdsecretaris Junioren / Pupillen:
Inie Welink tel.nr.: 06-12322632
secretariaatjeugd@entervooruit.nl

Indelingen:

Geertje van Brussel tel.nr.: 06-29047569
gjvanbrussel@outlook.com
Marco ter Weel tel.nr.: 06-14162166
Marcoterweel111@hotmail.com

Jeugdbeleidsplan:
Jeroen ter Steege tel.nr.: 06-28278413
kjtersteege@hotmail.com

Evaluatie kader en contact KNVB:
Martin Langenhof tel.nr.: 06-12996520
martin_langenhof@hotmail.com

Meisjesvoetbal:
Joke van Uitert tel.nr.: 06-42967304
jokevanuitert20@gmail.com

Technische- & leiderszaken:
Niels Getkate tel.nr.: 06-53109112
stopper3@hotmail.com

Scheidsrechterszaken (niet in Voetbalzaken Jeugd):
Raymond Meilink  tel.nr.: 0547-383484 / 06-28512566
raymondmeilink@gmail.com

Vertrouwenspersoon:
Thijs ter Harmsel tel.nr.: 06-36459808
thijsterharmsel@hotmail.com
Bij de vertrouwenspersoon kunnen ouders/spelers/trainers aankloppen als het zaken betreft die ze niet direct bij het bestuur willen neerleggen.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende instanties. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Een vertrouwenspersoon is er voor de leden en hun ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
– Agressie en geweld
– Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
– Pesten
– Discriminatie

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?
– Het verzorgen van opvang van spelers/ouders die zijn lastiggevallen en hulp nodig hebben
– Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
– Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
– Het bestuur informeren over het (on)gewenste gedrag, indien gewenst anoniem
– Het registeren van gevallen van ongewenst gedrag