Voetbalzaken jeugd

Jeugdbeleidsplan:

Enter Vooruit streeft ernaar om de voetbalsport, voor een ieder op zo’n aantrekkelijk mogelijk niveau, aan te bieden aan een zo breed mogelijke afspiegeling van Enter e.o. Dat willen we bereiken door plezier te beleven en iedereen te laten spelen op eigen niveau passend bij zijn/haar ontwikkeling. Om deze missie en visie kracht bij te zetten, is er een nieuw jeugdbeleidsplan geschreven, welke als uitgangspunt voor de komende jaren zal fungeren in het beleid van Voetbalzaken Jeugd.

Klik hier om het Jeugdbeleidsplan 2018-2023 te openen
Klik hier om het bijlagenboek Jeugdbeleidsplan 2018-2023 te openen

 

Bereikbaarheid:

Email:             Voetbalzakenjeugd@entervooruit.nl

 

Aanwezig:      Voor vragen en dergelijke is er iedere zaterdagmorgen van 08:00 uur tot 12:00 uur een lid van Voetbalzaken Jeugd aanwezig in het wedstrijdsecretariaat (of langs de velden).

 

Leden Voetbalzaken Jeugd:

Voorzitter:
Martijn Bouw

Technische Commissie:

Niels Getkate

Daan Zwoferink (keepers)

Sylvia ter Harmsel (meiden)

 

Doorstroming jeugd – senioren / Vertrouwenspersoon:
Thijs ter Harmsel

Meer informatie “pagina Vertrouwenspersoon”(klik hier)

 

Communicatie / Contactpersoon leiders en trainers:

Lisanne Mennegat

 

Wedstrijdzaken Jeugd / Ledenadministratie:
Adriaan ter Steege
secretariaatjeugd@entervooruit.nl

 

Materiaalbeheer:

Wieger Markvoort

 

Notulist:

Renate Frazer