Supporters vereniging

sv

De supportersvereniging:

Namen en telefoonnummers:
Voorzitter:
F. Ooms

Vice-voorzitter:
I. Altink

Secretaris:
T. ten Brinke

Penningmeester + Ledenadministratie:
L. Workel lworkel@hotmail.com

Leden:
J. Heijkamp
M. Giesbers
D. Kempers
S. Wolves
T. Beuving
I. Nijzink

Doelstelling:
“De supportersvereniging stelt zich ten doel middelen te verwerven ter ondersteuning van de financiële en materiele huishouding van de Voetbalvereniging Enter Vooruit. Daarnaast worden deze middelen aangewend ter ondersteuning van sociale activiteiten van, voor en door de leden”.
Tevens spant de SV zich in om een stukje clubcultuur/ historie te bewaken.

Activiteiten:
U kunt de SV kennen van verschillende activiteiten. Al jarenlang worden met veel succes o.a. de jaarlijkse kerstbazaar, de weihnachtstollenaktie, de grote verloting, een damesactiviteit, de familiedag, het buurtvoetbal en andere wat kleinere activiteiten georganiseerd, zoals de kaartavonden, het vaandelzwaaien voor de jeugd en de wekelijkse poortverloting bij de thuiswedstrijden van ons eerste.

Uitgaven:
D.m.v. deze activiteiten, wordt een geldstroom gegenereerd die uitgegeven wordt aan verschillende doeleinden. In het verleden elk jaar een groot deel van onze inkomsten overgemaakt naar het hoofdbestuur t.b.v. hun eigen begroting.

Ook is de SV financieel flink bijgesprongen bij de realisatie van het pupillenkunstgrasveld, het nieuwe geluidshok op de tribune en de vernieuwde entree van de kantine, de nieuwe dug-outs, het pannaveld en de bankjes rondom het hoofdveld.
Ook heeft de SV bijgedragen t.b.v. de renovatie van de kantine, de nieuwe bar en de nieuwe geluidsinstallatie betaald.

Niet alleen grote projecten worden op deze manier mede door ons gefinancierd, maar u kunt bijv. ook denken aan het organiseren van een voetbalclinic of het beschikbaar stellen van bussen voor onze jeugd tijdens belangrijke uitwedstrijden van het 1e.

Folkert Velten Bokaal:
Een paar jaar geleden heeft de SV het fenomeen “ Folkert Velten-bokaal” geïntroduceerd. Deze bokaal is een wisselbokaal en gaat naar de “Speler van het jaar” bij EV1. Deze speler wordt jaarlijks gekozen d.m.v. een poll op de website van Enter Vooruit. Ook zijn er stemformulieren in de kantine te verkrijgen.

De SV is verheugd dat Folkert, als een van de meest roemruchte spelers uit de historie van onze club, zijn naam wil verbinden aan deze bokaal, en dat hij ook bereid is gevonden hem zelf uit te reiken, wanneer hij in de gelegenheid is.

Sponsoring:
Zonder sponsoring van de vele lokale ondernemers kunnen wij als SV onze activiteiten niet uitvoeren zoals we dat nu doen. Wij willen onze sponsoren hiervoor hartelijk bedanken!

Om in de toekomst onze activiteiten te blijven continueren zijn wij blijvend op zoek naar nieuwe sponsoren. Wilt u ons steunen, neem dan contact met ons op via svev@live.nl

Tot Slot:
De SV heeft op dit moment ongeveer 425 leden. Dit betekent dat er ook nog heel veel mensen geen lid zijn. Wij willen dan ook iedereen die geen lid is oproepen om dit in overweging te nemen, u steunt hiermee onze werkzaamheden en zorgt ervoor dat wij onze activiteiten kunnen blijven doen zoals we die nu doen, en zelfs uit kunnen breiden. Voor € 10,- per jaar bent u al lid.

Lid worden? Download hier het Inschrijformulier-supportersvereniging-Enter-Vooruit!

Verder willen we bij deze alle vrijwilligers/oud-bestuursleden bedanken die ons elke keer weer helpen met het organiseren van verschillende evenementen.

Tot ziens op “de Werf”.

Namens de Supporters Vereniging v.v. Enter Vooruit

Heeft u vragen n.a.v. bovenstaande tekst?
Neem dan contact op via svev@live.nl

2016
Vrijdag 18 oktober damesactiviteit
Woensdag 16 November Algemene leden vergadering
Maandag 12 december weihnachstollen
Zaterdag 17 december kerstbazar
2017
 Zaterdag 7 januari Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 3 maart kaartavond
Vrijdag 7 april Super Bingo
Zaterdag 22 april Grote verloting
Woensdag 26 april Voetbalclinic
Zaterdag 3 juni Familiedag + Waterpret