Sponsorcommissie

Enter Vooruit is een vereniging met ruim 780 leden. Een pure amateurvereniging die
als doelstelling heeft om met zelf opgeleide spelers op een zo hoog mogelijk niveau
te presteren, een klimaat te scheppen waarin iedereen zich thuis voelt en waarbij de
belangrijkste pijlers, ‘saamhorigheid en zelfwerkzaamheid’, gehandhaafd blijven.
Om deze doelstelling te realiseren is een professioneel plan van aanpak nodig,
waar de jeugdopleiding een belangrijke plaats in neemt. Hierdoor wordt een goed
draagvlak verkregen, waardoor de doorstroming vanuit de jeugd naar de selectie elftallen
op een verantwoorde wijze plaatsvindt.
Aan de verwezenlijking van deze doelstelling hangt uiteraard een prijskaartje. Onze
eigen financiële middelen zijn hiervoor ontoereikend, waardoor wij genoodzaakt
zijn naar andere bronnen van inkomsten te zoeken. Wij hebben daarom ons
sponsorbeleid kritisch bekeken en de diverse mogelijkheden voor u als (toekomstig)
sponsor op een rijtje gezet en verwerkt tot ‘sponsorpakketten’. U treft ze aan in deze
uitgave.
Wij durven deze pakketten bij u aan te bevelen in de wetenschap dat ook u hierdoor
een grotere naamsbekendheid kunt verkrijgen.
Immers:
– De schrijvende, lokale en regionale media is regelmatig aanwezig bij thuiswedstrijden van ons eerste elftal.
– Af en toe zijn Radio- en TV-Oost ook te gast
– Rondom de wedstrijden worden diverse activiteiten voor onze sponsoren georganiseerd
– Uiteraard bent u bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal van harte uitgenodigd om die te bezoeken

sponsorboekje

Voor informatie over sponsoring kunt u ook contact opnemen met één van de leden van de sponsorcommissie:

Henk Mennegat (voorzitter)
Inie Smit (namens het bestuur)
Dick Knobbe
Johan Drenth
Henk Welink
John Wansink