Nieuws vanuit het bestuur!

Beste leden,

Binnen het Bestuur van Enter Vooruit gaan een aantal wijzigingen plaatsvinden. Hiervan willen wij jullie graag op de hoogte stellen.

Medio januari 2020 heeft Dick ter Harmsel te kennen gegeven om, mede wegens gezondheidsredenen, te willen stoppen als voorzitter en bestuurslid en af zal treden bij de komende ALV in het najaar van 2020. Tevens hebben Johan Zwoferink en Inie Smit, wegens voor hun moverende redenen, hetzelfde besluit genomen. Na deze mededeling heeft het Bestuur naarstig gezocht naar opvolgers, en kort voor het uitbreken van de Corona crisis waren de meeste posities reeds ingevuld. Vanuit het Bestuur wordt Martijn Bouw aangedragen als voorzitter van v.v. Enter Vooruit, als opvolger van Dick ter Harmsel.

Het Bestuur zal er, vooralsnog, als volgt uit komen te zien:
Martijn Bouw – voorzitter
Annelies Kreijkes – secretaris
Wim Getkate – penningmeester
Martin Langenhof – Technische zaken senioren en dames
Sylvia Woudenberg – Voorzitter Voetbal Zaken Jeugd
Dirk Zwoferink – Organisatie en beleid

We gaan nog met een aantal mensen in gesprek voor de nog vacante functie van PR en activiteiten. Zodra deze vacature is ingevuld zullen ook de resterende portefeuilles worden verdeeld onder de nieuwe bestuursleden.

De uitbraak van de crisis heeft ook het voetballeven volledig stil gelegd tot een tweetal weken terug. De afgelopen weken zijn de gesprekken weer opgepakt, en in samenspraak met Dick is door het Bestuur besloten om Martijn Bouw alvast te benoemen tot interim-voorzitter. Dick blijft actief als bestuurslid tot de ALV, evenals Johan Zwoferink en Inie Smit, die de lopende zaken zullen afhandelen.

Na jaren van samen verder bouwen aan de club, worden het komende half jaar de meeste taken overgedragen aan de nieuwe bestuursleden. Om dit geleidelijk te laten verlopen, is een bewuste keuze. Zo wordt er voor gezorgd dat er wordt voortgezet wat de afgelopen jaren is opgebouwd.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering, die naar verwachting eind september/begin oktober zal plaatsvinden, zal dit besluit aan de ledenvergadering worden voorgelegd en afscheid worden genomen van Dick ter Harmsel, Johan Zwoferink en Inie Smit.

Het bestuur van Enter Vooruit