Nieuw bestuur en nieuwe voorzitter!

Enter vooruit heeft een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter!

D.m.v. 2 brieven heeft het bestuur de afgelopen weken aan alle leden gevraagd of zij het eens waren met een nieuw bestuur en daarna om per brief te stemmen over de voorgedragen Martijn Bouw als voorzitter.
Verschillende personen uit het “oude” bestuur hadden aangegeven zo snel mogelijk te willen stoppen of zijn reeds om uiteenlopende redenen niet meer actief. Ook was voorzitter Dick ter Harmsel, mede om gezondheidsredenen, al gestopt.
Om de voortgang te bewaken en toch tot een door de vereniging gedragen besluitvorming te komen hebben we gekozen voor een alternatieve bestuursverkiezing.

Het doet ons deugd u allen te kunnen melden dat er geen bezwaren en/of tegenkandidaten zijn gemeld.
Ook is de verkiezing van Martijn Bouw, met een overweldigende meerderheid aan positieve stemmen, als nieuwe voorzitter een feit.

Voor de volledigheid: naast Martijn Bouw, zijn dit de volgende nieuwe bestuursleden; Dirk Zwoferink, Martin Langenhof, Sylvia ter Harmsel, Annelies Kreijkes en Eric Tijhof.

Hiermee blijft nog één positie vacant , het bestuur is druk doende om ook hier een geschikte kandidaat voor te vinden.