Lid worden?

Aanmelden:
Door het volledig invullen van een ”aanmeldingsformulier”, verkrijgbaar bij de administratie in het clubgebouw. Leden van 10 jaar en ouder dienen tevens een pasfoto in te leveren.
Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging voor de automatische  incasso van de contributie.
Wanneer na diverse herinneringen de betaling van de contributie achterblijft loopt u de kans dat de spelerspas wordt ingenomen.
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en zal per kwartaal worden geincasseerd,

Aanmeldingsformulier EV