Ledenadministratie

Afmelden of wijzigingen doorgeven?
Uitsluitend schriftelijk via:
dhr. Adriaan ter Steege
Postbus 16
7468 ZG  Enter

of via:
ledenadministratie@entervooruit.nl

 

Wijzigingen:
Adreswijzigingen, verandering van bank of gironummer, van spelend naar niet spelend of omgekeerd eveneens schriftelijk doorgeven aan de penningmeester.

Aanmeldingsformulier EV