Leden informatie

Aanmelden:
Door het volledig invullen van een ”aanmeldingsformulier”, verkrijgbaar bij de secretaris of bij de administratie in het clubgebouw. Leden van 10 jaar en ouder dienen tevens een pasfoto in te leveren.
Het aanmeldingsformulier bevat tevens een machtiging voor de automatische  incasso van de contributie.
Wanneer na diverse herinneringen de betaling van de contributie achterblijft loopt u de kans dat de spelerspas wordt ingenomen.
De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en zal per kwartaal worden geincasseerd,

Met ingang van 1 januari 2014 gelden de volgende contributiebedragen per kwartaal:

E en F pupillen  € 14,00
D pupillen  €  17,25
C junioren  €  20,00
A en B junioren  € 21,75
Senioren  €  40,50 (incl. wassen tenue)
Niet spelende leden  €  16,50

Afmelden:

Uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie:
t.a.v. dhr. Adriaan ter Steege
Postbus 16
7468 ZG  Enter
tel. 06-16636900

Wijzigingen:
Adreswijzigingen, verandering van bank of gironummer, van spelend naar niet spelend of omgekeerd eveneens schriftelijk doorgeven aan ledenadministrateur.