Gevolgen Coronacrisis

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de reeds bestaande maatregelen nog tot en met 28 april as. van kracht zullen blijven. Als reactie hierop heeft de KNVB besloten om de lopende voetbalcompetities per direct te beëindigen. Ook voor Enter Vooruit en al haar leden heeft dit vergaande (financiële) gevolgen. Hierover is en wordt door het bestuur van Enter Vooruit digitaal overleg gevoerd om ervoor te zorgen dat we deze crisis als vereniging goed doorkomen.

Als bestuur van Enter Vooruit hopen we dat het goed gaat met een ieders familie, vrienden, partners, kinderen en met u en jullie zelf. Uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste dat nu telt. We zitten samen in een situatie die zijn weerga niet kent. Het zijn bijzondere, ingrijpende en verwarrende tijden. Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in zijn greep en we weten nog niet waar dit zal eindigen. Het zou daarom mooi zijn als alle leden van Enter Vooruit solidair zijn en onze vereniging daar waar mogelijk ook steunen in deze moeilijke tijden, want we willen immers allemaal graag straks zo snel mogelijk weer voetballen in goede gezondheid en onder goede omstandigheden.

Daarom loopt de contributie-inning voor het tweede kwartaal vooralsnog gewoon door, want de vaste lasten moeten immers wel betaald en afgedragen worden. Bovenstaande geldt trouwens ook voor onze zustervereniging uit Enter, want ook in dit bredere verband is en wordt er gesproken over het wel of niet door laten lopen van de contributie inning in deze bijzondere tijd en hebben we ook voortdurend overleg over de te nemen maatregelen omdat we in een identieke situatie verkeren. Mochten er leden zijn die vanwege de (financiële) gevolgen van de coronacrisis momenteel niet in staat zijn om de contributiebetaling te voldoen, gelieve dan contact op te nemen met het bestuur via penningmeester@entervooruit.nl

Bij Enter Vooruit weten we elkaar over het algemeen goed te vinden, als straks de signalen weer op groen staan en we de wei weer in kunnen om te voetballen, dan rekenen we er met ons bestuur weer op dat onze vrijwilligers en ook de ouders van onze jeugd weer klaar staan om de vereniging met zijn hele organisatie weer te laten draaien. Onze sponsoren zijn ook een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Zij zorgen er immers ook voor dat we de contributie laag kunnen houden. Momenteel hebben onze ondernemers het over het algemeen niet gemakkelijk. Indien mogelijk verzoeken we u en jullie om aan hen te denken wanneer u boodschappen of aankopen doet.

Zodra er meer nieuws is dan zullen we dat met u en jullie delen.

We rekenen op jullie begrip en hopen dat iedereen in goede gezondheid deze periode doorkomt en wel elkaar toch snel weer op sportpark De Werf kunnen begroeten.

Het bestuur van Enter Vooruit