Gedragsregels

 1. Leden van Enter Vooruit tonen in gedrag en woord respect voor andere leden, vrijwilligers, medespelers, tegenstanders, scheidsrechters en supporters. Vloeken, schelden en het maken van discriminerende opmerkingen is kwetsend, en hoort in ieder geval niet thuis bij onze vereniging. Spreek een ander er op aan als het gebeurt;
 2. Gebruik geen drugs en beperk alcoholgebruik. Voor of tijdens de wedstrijd/training mogen door deelnemers aan sportactiviteiten geen alcoholische dranken worden genuttigd;
 3. Clubgebouw: Laat geen rommel achter, schuif stoelen op zijn plaats en zet lege glazen en dergelijke op de bar. Tijdens wedstrijden geen glaswerk buiten. Gedraag u behoorlijk, ook naar het bedienend personeel en respecteer de sluitingstijden;
 4. Ga zorgvuldig om met bezittingen van Enter Vooruit en anderen alsof het je eigen bezittingen zijn. Houd de kleedkamers bij ons en ook bij de andere verenigingen netjes;
 5. Contributie: Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan wedstrijden als de contributie en/of evt. openstaande boetes tijdig zijn voldaan. Bij niet tijdig voldoen volgt uitsluiting van de training en de wedstrijden;
 6. Diefstal: Diefstal moet gemeld worden bij het hoofdbestuur. Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan. De vereniging Enter Vooruit kan voor diefstal niet aansprakelijk gesteld worden. Laat dus nooit waardevolle spullen in de kleedkamer liggen;
 7. Fietsenstalling: Fietsen en bromfietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden. Er moet altijd een ambulance op het terrein kunnen komen. Misbruik de invalideparkeerplaats niet.
 8. Geweld en misdragingen in het veld tijdens de wedstrijden worden volgens de regels van de KNVB afgedaan. Geweld en misdragingen voor, tijdens of na de wedstrijd worden door het (jeugd)bestuur afgehandeld. Een opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht;
 9. Supporters. Belangstelling tonen tijdens trainingen en/of wedstrijden is goed, maar moedig ze op een positieve manier aan. Supporters worden geacht achter de omheining plaats te nemen;
 10. Sponsoren: De vereniging Enter Vooruit heeft sponsoren die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Zorg dat deze sponsoren trots op onze vereniging kunnen zijn;
 11. Laat medespelers niet wachten en laat ze niet zonder bericht in de steek.