Datum ALV

De algemene ledenvergadering voor 2019 is gepland op woensdag 27 november.

Noteert u deze datum vast ?  De agenda volgt te zijner tijd.