Clubblad

Het hernieuwde en altijd boeiende Clubblad De Werf heeft 4 uitgaven per jaar en wordt verspreid met een
oplage van nagenoeg 1000 stuks.

De kosten voor een advertentie:
Klasse A (1/8 pagina): Kosten bedragen € 120,00 per jaar
Klasse B(1/16 pagina): Kosten bedragen €60,00 per jaar

Speciale advertenties op bijzondere plaatsen (bijvoorbeeld binnenzijde omslag, achterpagina ed.) op
aanvraag.