Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Voetbalzaken Jeugd:
Thijs ter Harmsel (06-36459808)

Bij de vertrouwenspersoon kunnen ouders/spelers/trainers aankloppen als het zaken betreft die ze niet direct bij het bestuur willen neerleggen.
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en kan desgewenst contact opnemen met het bestuur zonder dat zijn of haar naam bekend gemaakt wordt.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, echter bij strafbare feiten of noodzaak voor verdere hulpverlening zal de vertrouwenspersoon dit melden bij de desbetreffende instanties.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Een vertrouwenspersoon is er voor de leden en hun ouders die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

– Agressie en geweld
– Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
– Pesten
– Discriminatie

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

– Het verzorgen van opvang van spelers/ouders die zijn lastiggevallen en hulp nodig hebben
– Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
– Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
– Het bestuur informeren over het (on)gewenste gedrag, indien gewenst anoniem
– Het registeren van gevallen van ongewenst gedrag