Uncategorized

Nieuws vanuit het bestuur!

Beste leden,

Binnen het Bestuur van Enter Vooruit gaan een aantal wijzigingen plaatsvinden. Hiervan willen wij jullie graag op de hoogte stellen.

Medio januari 2020 heeft Dick ter Harmsel te kennen gegeven om, mede wegens gezondheidsredenen, te willen stoppen als voorzitter en bestuurslid en af zal treden bij de komende ALV in het najaar van 2020. Tevens hebben Johan Zwoferink en Inie Smit, wegens voor hun moverende redenen, hetzelfde besluit genomen. Na deze mededeling heeft het Bestuur naarstig gezocht naar opvolgers, en kort voor het uitbreken van de Corona crisis waren de meeste posities reeds ingevuld. Vanuit het Bestuur wordt Martijn Bouw aangedragen als voorzitter van v.v. Enter Vooruit, als opvolger van Dick ter Harmsel.

Het Bestuur zal er, vooralsnog, als volgt uit komen te zien:
Martijn Bouw – voorzitter
Annelies Kreijkes – secretaris
Wim Getkate – penningmeester
Martin Langenhof – Technische zaken senioren en dames
Sylvia Woudenberg – Voorzitter Voetbal Zaken Jeugd
Dirk Zwoferink – Organisatie en beleid

We gaan nog met een aantal mensen in gesprek voor de nog vacante functie van PR en activiteiten. Zodra deze vacature is ingevuld zullen ook de resterende portefeuilles worden verdeeld onder de nieuwe bestuursleden.

De uitbraak van de crisis heeft ook het voetballeven volledig stil gelegd tot een tweetal weken terug. De afgelopen weken zijn de gesprekken weer opgepakt, en in samenspraak met Dick is door het Bestuur besloten om Martijn Bouw alvast te benoemen tot interim-voorzitter. Dick blijft actief als bestuurslid tot de ALV, evenals Johan Zwoferink en Inie Smit, die de lopende zaken zullen afhandelen.

Na jaren van samen verder bouwen aan de club, worden het komende half jaar de meeste taken overgedragen aan de nieuwe bestuursleden. Om dit geleidelijk te laten verlopen, is een bewuste keuze. Zo wordt er voor gezorgd dat er wordt voortgezet wat de afgelopen jaren is opgebouwd.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering, die naar verwachting eind september/begin oktober zal plaatsvinden, zal dit besluit aan de ledenvergadering worden voorgelegd en afscheid worden genomen van Dick ter Harmsel, Johan Zwoferink en Inie Smit.

Het bestuur van Enter Vooruit

Trainingen tijdens corona-crisis

Met ingang van 12 mei is het voor alle leeftijdsgroepen weer toegestaan om te trainen. Hiervoor gelden wel speciale regels. Deze staan vermeld in bijgaand corona protocol.

Voor senioren gelden dezelfde regels als voor junioren. Belangrijk is o.a. de 1,5 mtr regel !!!

Het betreft hier georganiseerde trainingen, met een trainer die verantwoordelijk is voor de goede gang van zaken :  Het blijft verboden om zo maar even een balletje te gaan trappen op het sportpark.

Op maandag- en dinsdag-avond trainen er ook groepen van Raduga omdat de zaal nog steeds gesloten is.  Zij trainen steeds  op het pupillenveld.

Op vrijdagavond trainen de talententeams weer.

 

Corona protocol Enter Vooruit

Trainingsschema 2019-2020 coronaversie 3

Update: Jeugdtrainingen tijdens Corona-maatregelen

Afgelopen week hebben we voorzichtig de trainingen voor onze jeugdleden kunnen hervatten. Vanaf komende week willen we zoveel mogelijk weer opstarten. Zoals de richtlijnen van ons vragen zal iedere trainingsavond iemand van Voetbalzaken Jeugd aanwezig zijn om als ‘Corona-coördinator’ te fungeren. In de bijlage treffen jullie het nieuwe trainingsschema aan dat door ons is opgesteld en dat zal vanaf week 19 geldig zijn. Aanstaande maandag is het 4 mei en zoals gebruikelijk trainen we dan niet tijdens de dodenherdenking. Er kan dan tot 19.30 uur getraind worden. We hebben besloten om op 5 mei wel gewoon te trainen. Zoals jullie zien is er op de woensdagmiddag geen training. Dat is om meerdere praktische redenen niet haalbaar. We willen een ieder nogmaals vragen de eerdere berichtgevingen te lezen i.v.m. de richtlijnen voor de trainingen!

Hopelijk is alles zo duidelijk en voor overige vragen/opmerkingen staan we uiteraard tot jullie beschikking via voetbalzakenjeugd@entervooruit.nl

Trainingsschema 2019-2020 coronaversie

Coronaprotocol Jeugd Enter Vooruit

Beste allemaal,

Vanavond is het eindelijk zover, de start van het jeugdvoetbal bij Enter Vooruit. Maar om de jeugdtrainingen tijdens de Corona maatregelen vandaag te kunnen starten, is een protocol opgesteld. Graag verwijzen we u naar bijgevoegd document:
Corona protocol Enter Vooruit

We hopen dat we met elkaar dit protocol op een juiste manier kunnen volgen, wij kunnen dit namelijk niet alleen. Het is daarom wenselijk voor ouders, verzorgers, jeugdleden en vrijwilligers bovenstaand document te lezen en te volgen.

Let op: het sportpark blijft buiten de georganiseerde trainingen gesloten voor iedereen!

Wij wensen de jeugdleden en trainers weer een sportieve tijd toe!!

Start jeugdtraining Enter Vooruit tijdens Corona-maatregelen!

Vanavond heeft de eerste proeftraining plaatsgevonden onder de nieuwe Corona-maatregelen. Wij als Voetbalzaken Jeugd zijn zeer tevreden over hoe de trainers, spelers/speelsters en de ouders hiermee om zijn gegaan, dus daar zijn we blij mee! Nadien hebben we als Voetbalzaken Jeugd wederom een Skype meeting gehad om te evalueren en vooruit te kijken. Voor morgenavond hebben we inmiddels ook een indeling klaar en die ziet er als volgt uit:

18:00-19:00 uur   JO13-1 (Sander Jansen), JO11-1 (Jorn Nijkamp), JO13-2 (Stefan Wolves)
Circuittraining JO8-1,2 en 3/ JO9-2 (Teun Brinkman)

19:15- 20:15 uur JO14-1 (Jorn Nijkamp), JO9-1/JO10-1 (Teun Brinkman)

Morgenavond zal Wieger Markvoort sowieso tijdig aanwezig zijn namens VZJ om e.e.a. in goede banen te leiden en als vraagbaak te dienen (indien nodig). Daarnaast zal hij de trainers ook uitleg geven over de ‘desinfectie-maatregelen’ die wij genomen hebben en de daarbij behorende voorzieningen.

Zaterdagmorgen vergaderen we als VZJ opnieuw om de indeling voor volgende week rond te krijgen. Vervolgens zullen we dit schema zo snel mogelijk communiceren.

Graag willen we u wijzen op de posters die zijn gecommuniceerd via de groepsapps (en in eerdere berichtgeving vandaag op de website en social media kanalen), daarnaast belangrijk:

  • Jeugd moet zorgen voor de hygiëne maatregelen thuis voor aanvang training. (handen wassen etc)
  • Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen sportkleding, handschoenen, bidon, etc. Neem ook eventueel warme kleding mee voor na de training.
  • Jeugd uit Enter zoveel mogelijk per fiets laten komen (indien mogelijk zonder ouders!)
  • Haal/breng alleen als ouders in auto blijven zitten!! Ouders mogen de trainingsvelden niet betreden. Aanrijroute via Bornerbroekseweg, kinderen uitzetten bij ingang sportpark de Werf en doorrijden naar Werfstraat.
  • Kinderen na afloop direct het sportpark verlaten, niet douchen op het sportpark.

Alle leiders en trainers zijn momenteel op de hoogte gebracht. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze aan de betreffende leider/trainer stellen of mailen naar voetbalzakenjeugd@entervooruit.nl

ONLINE EV QUIZ

EV6 breekt de stilste! Inmiddels meer dan een maand zonder voetbal! Wij als EV6 willen wat voor jullie terug doen op voetbalgebied. Enter Vooruit 6 organiseert daarom op zaterdag 25 april een online quiz over voetbal, onze club Enter Vooruit en meer. Live op je smart tv, tablet of computer te volgen via YouTube.

Om 20.00 uur gaan we live met de “grote EV quiz”. De quiz is mogelijk in combinatie met een Wijn & Nacho’s box en/of een luxe kaas/worst plank & beer box voor 4 personen. Houd je aan de regels van het RIVM, vermijd samenscholing en houd 1.5 meter afstand!

WAT ZIT ER IN DE BOX:
* luxe Kaas/worst plank € 25.00 voor 4 personen + 4 hertog jan bieren.
* Wijn & Nacho’s box, € 25.00 voor 4 personen. Keuze uit wit droog, wit zoet, rosé of rode wijn.

Bij bestelling van je box ben je dus automatisch deelnemer van de “Grote EV quiz” en ontvang je alle informatie voor deelname. Kies je alleen voor de quiz dan betaal je € 15.00 per team.

U kunt uw box afhalen tussen 18:00 & 19.00 uur aan de poort bij Enter Vooruit. Kom met de auto, stap niet uit en volg de instructies ter plekke zodat wij en jullie voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.

Aanmelden kan door middel van een Whatsapp bericht naar het volgende nummer 06-81701311. U krijgt dan een Tikkie van ons om de betaling te voldoen.

Gevolgen Coronacrisis

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de reeds bestaande maatregelen nog tot en met 28 april as. van kracht zullen blijven. Als reactie hierop heeft de KNVB besloten om de lopende voetbalcompetities per direct te beëindigen. Ook voor Enter Vooruit en al haar leden heeft dit vergaande (financiële) gevolgen. Hierover is en wordt door het bestuur van Enter Vooruit digitaal overleg gevoerd om ervoor te zorgen dat we deze crisis als vereniging goed doorkomen.

Als bestuur van Enter Vooruit hopen we dat het goed gaat met een ieders familie, vrienden, partners, kinderen en met u en jullie zelf. Uiteindelijk is gezondheid het belangrijkste dat nu telt. We zitten samen in een situatie die zijn weerga niet kent. Het zijn bijzondere, ingrijpende en verwarrende tijden. Het coronavirus heeft het dagelijkse leven in zijn greep en we weten nog niet waar dit zal eindigen. Het zou daarom mooi zijn als alle leden van Enter Vooruit solidair zijn en onze vereniging daar waar mogelijk ook steunen in deze moeilijke tijden, want we willen immers allemaal graag straks zo snel mogelijk weer voetballen in goede gezondheid en onder goede omstandigheden.

Daarom loopt de contributie-inning voor het tweede kwartaal vooralsnog gewoon door, want de vaste lasten moeten immers wel betaald en afgedragen worden. Bovenstaande geldt trouwens ook voor onze zustervereniging uit Enter, want ook in dit bredere verband is en wordt er gesproken over het wel of niet door laten lopen van de contributie inning in deze bijzondere tijd en hebben we ook voortdurend overleg over de te nemen maatregelen omdat we in een identieke situatie verkeren. Mochten er leden zijn die vanwege de (financiële) gevolgen van de coronacrisis momenteel niet in staat zijn om de contributiebetaling te voldoen, gelieve dan contact op te nemen met het bestuur via penningmeester@entervooruit.nl

Bij Enter Vooruit weten we elkaar over het algemeen goed te vinden, als straks de signalen weer op groen staan en we de wei weer in kunnen om te voetballen, dan rekenen we er met ons bestuur weer op dat onze vrijwilligers en ook de ouders van onze jeugd weer klaar staan om de vereniging met zijn hele organisatie weer te laten draaien. Onze sponsoren zijn ook een belangrijk onderdeel van onze vereniging. Zij zorgen er immers ook voor dat we de contributie laag kunnen houden. Momenteel hebben onze ondernemers het over het algemeen niet gemakkelijk. Indien mogelijk verzoeken we u en jullie om aan hen te denken wanneer u boodschappen of aankopen doet.

Zodra er meer nieuws is dan zullen we dat met u en jullie delen.

We rekenen op jullie begrip en hopen dat iedereen in goede gezondheid deze periode doorkomt en wel elkaar toch snel weer op sportpark De Werf kunnen begroeten.

Het bestuur van Enter Vooruit

The 14 Days Challenge van v.v. Enter Vooruit

Waarom The 14 Days Challenge?
Vanwege het Corona-virus zijn alle trainingen en wedstrijden afgelast. Daarom organiseert v.v. Enter Vooruit tot die tijd The 14 Days Challenge!

Hoe werkt het?
Iedere dag komt er een nieuwe challenge online te staan. Dit zal gebeuren via het Social-Media account “Enter Vooruit Challenge” op Facebook en “EnterVooruitChallenge” op Instagram. Probeer deze challenge zo goed mogelijk uit te voeren, laat jezelf filmen en deel dit met ons!  Deze video mag je sturen naar EnterVooruitChallenge@hotmail.com.
De challenge start vanaf donderdag 19 maart.

Maak kans op leuke prijzen!
De drie spelers die de meeste challenges hebben voltooid en die daarbij de meeste punten hebben behaald, maken kans op mooie prijzen. Punten zullen gegeven worden in overleg met v.v. Enter Vooruit.

Mocht je problemen ondervinden met het vinden van de social media accounts of heb je andere vragen, dan kun je ook mailen naar: voetbalzakenjeugd@entervooruit.nl

Heel veel succes allemaal!!

 

Sportpark Enter Vooruit gesloten!

De laatste dagen bereiken ons steeds meer berichten over jongeren die ondanks dat de hekken dicht zijn, zich toch op ons sportpark bevinden.
We benadrukken dat op het moment dat het hekken gesloten zijn het sportpark geen openbaar terrein meer is en dat daarom iedereen die toch meent zich toegang te moeten verschaffen tot het park in overtreding is.

Nogmaals wijzen wij u erop dat het verboden is om het sportpark van Enter Vooruit te betreden wanneer er geen verenigingsactiviteiten zijn. Dit geldt voor zowel ‘voetbaltoeristen’ als overige bezoekers.

De gemeente en de politie handhaven dit verbod en zullen bij overtreding niet aarzelen een bekeuring uit te delen.

Het bestuur van Enter Vooruit