Uncategorized

Matig begin competitie

Het lukte Enter Vooruit vanmiddag niet een punt mee te nemen naar huis. Nadat vorige week de eerste competitiewedstrijd was afgelast, moest voor het eerst na een lange pauze weer gespeeld worden. Tegenstander was PH uit Almelo, de club van de Enterse trainer Bjorn Hodes. De eerste helft deed Enter Vooruit niet onder voor PH en wist zich zelfs enkele doelrijpe kansen te creeren. Na rust kon er geen vuist meer gemaakt worden en kwam PH op een 1-0 voorsprong, dat tevens de eindstand van het duel werd.
Verslag volgt.
Foto’s op www.henkpluimers.nl

Oud Bestuurslid Dirk de Wilde overleden

Vandaag kregen we het droevige bericht dat ons oud-bestuurslid, Dirk de Wilde is overleden, Dirk heeft veel betekend voor de hele vereniging, naast zijn zitting in het bestuur, zat hij in verschillende commissies. Tot op het laatst was hij nog één van de stuwende krachten bij de Vrienden van Enter Vooruit en zorgde hij elke week dat standen en uitslagen werden bijgehouden op de borden in de kantine. Met hem verliezen wij een warm en bewogen mens. We zullen hem missen. Dirk is 82 jaar geworden. Vanaf deze plaats wensen wij zijn nabestaanden Gods kracht en troost toe.

Bestuur v.v. Enter Vooruit.

Vrijwilligers gezocht!

Wil jij er even uit en help je ons voort?

Tijdens de trainingen van de Voetbalschool op de vrijdag hebben we vanaf 16.30 uur tot 19.30 uur vrijwilligers nodig in de kantine voor de verkoop van koffie, frisdrank en broodjes ham/kaas.  Wie vindt dit leuk en helpt ons uit de brand? Misschien alleen, samen met een groepje gezellige vriendinnen of attente mannen?  Geef je/jullie dan op via Voetbalzaken Jeugd (voetbalzakenjeugd@entervooruit.nl) met je naam en telefoonnummer. Aanmelden kan ook op zaterdagmorgen bij een lid van dienst van Voetbalzakenjeugd.

 

 

 

 

Uitnodiging ALV, inschrijven!

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van v.v. Enter Vooruit op woensdag 7 oktober a.s.
Vanwege het beperkte aantal mensen dat wij in ons clubgebouw mogen ontvangen is het verplicht om u op te geven/ in te schrijven voor deze avond.
Dit kan door een mail te sturen met uw naam en de omschrijving “aanwezig tijdens de ALV” naar: secr@entervooruit.nl

Wij verwachten als bestuur niet dat we, mede gezien de opkomstcijfers van de laatste jaren, het maximum aantal personen zullen overschrijden.
Echter, mocht dit wel het geval zijn, dan geven we alle ingeschreven jubilarissen voorrang en tellen we daarna door met degene die zich als eerste ingeschreven heeft.

Wilt u dus zeker aanwezig zijn, schrijf u dan nu in!
Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Enter Vooruit


Hieronder voor de volledigheid nog de agenda:

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

WOENSDAG 07 OKTOBER 2020 AANVANG 19.30 UUR
A G E N D A
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vorige vergadering
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Jaarverslag Voorzitter
5. Jaarverslag Voetbalzaken jeugd
6. Jaarverslag Supportersvereniging
7. Financiële verslagen + begroting 2020-2021
9. Verslag commissie kascontrole
10. Benoeming commissie kascontrole
P A U Z E
11. Huldiging jubilarissen
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting.

BESTUURSVERKIEZING
Dick ter Harmsel, Johan Zwoferink, Wim Getkate en Inie Smit zijn aftredend en niet herkiesbaar. Joep Mennegat is reeds gestopt.
Vanuit het Bestuur wordt Martijn Bouw aangedragen als voorzitter van v.v. Enter Vooruit.
Het bestuur wil verder de volgende personen voorstellen als nieuwe bestuursleden; Dirk Zwoferink, Martin Langenhof, Sylvia ter Harmsel, Annelies Kreijkes en Eric Tijhof.
Hiermee blijft de functie van penningmeester voorlopig nog vacant, het bestuur is druk doende om ook hier een geschikte kandidaat voor te vinden.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 8 x 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend. Aanbevelingen dienen door tenminste 15 stemgerechtigde leden te worden ondertekend. Tevens dient een bereidverklaring van de betreffende kandidaat te worden bijgevoegd.

Bestuur v.v. Enter Vooruit

TRAININGSPAKKEN VANAF NU TE KOOP!

Vanaf heden staat onze trainingspakkenactie online!
Er kan dus vanaf nu besteld worden.
Wilt u liever eerst even passen? Dat kan!

A.s. zaterdagmorgen van 9-12 uur en volgende week zaterdag 26 september van 9-12 uur,
zullen er pasmaten liggen in de ruimte naast het wedstrijdsecretariaat.
(let op: deze ruimte is niet heel groot, denk aan de Coronaregels)

Er kan alleen online besteld worden via onderstaande link:

https://vventervooruit.teamsportfabriek.nl/aanbieding

Binnenkort: Actie trainingspakken!

Op veler verzoek organiseren we de trainingspakkenactie dit jaar iets eerder, zodat zodra de weersomslag plaats vindt ook iedereen in een mooi nieuw EV-Trainingspak kan trainen.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de webshop en de pasmaten zijn besteld. We komen zeer binnenkort bij u terug met nieuws over het bestellen maar willen u bij deze op de hoogte brengen van het feit dat de actie onderweg is.

Later meer!

ALV op 7 oktober 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020
WOENSDAG 07 OKTOBER 2020 AANVANG 19.30 UUR

A G E N D A
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vorige vergadering
3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Jaarverslag Voorzitter
5. Jaarverslag Voetbalzaken jeugd
6. Jaarverslag Supportersvereniging
7. Financiële verslagen + begroting 2020-2021
9. Verslag commissie kascontrole
10. Benoeming commissie kascontrole
P A U Z E
11. Huldiging jubilarissen
12. Bestuursverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting.

BESTUURSVERKIEZING
Dick ter Harmsel, Johan Zwoferink, Wim Getkate en Inie Smit zijn aftredend en niet herkiesbaar. Joep Mennegat is reeds gestopt.
Vanuit het Bestuur wordt Martijn Bouw aangedragen als voorzitter van v.v. Enter Vooruit.
Het bestuur wil verder de volgende personen voorstellen als nieuwe bestuursleden; Dirk Zwoferink, Martin Langenhof, Sylvia ter Harmsel, Annelies Kreijkes en Eric Tijhof.

Hiermee blijft de functie van penningmeester voorlopig nog vacant, het bestuur is druk doende om ook hier een geschikte kandidaat voor te vinden.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 8 x 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter worden ingediend. Aanbevelingen dienen door tenminste 15 stemgerechtigde leden te worden ondertekend. Tevens dient een bereidverklaring van de betreffende kandidaat te worden bijgevoegd.

CORONA
Vanwege de huidige geldende coronamaatregelen, kan het zijn dat we huldiging van de jubilarissen op een andere manier invullen. Ook hebben we te maken met een maximaal aantal personen die in ons clubgebouw mogen plaats nemen. Wij komen hier in een later stadium op terug.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. Enter Vooruit

 

Aanvullend bericht op coronaregels vanuit het bestuur en kantinecommissie

Beste leden,

 

Het is ontzettend fijn dat we weer samen kunnen komen in onze prachtige kantine. Om de kantine open te kunnen houden is het van belang dat de opgestelde protocollen worden opgevolgd.

Nadat we overleg hebben gehad met de kantinecommissie, de officiële berichtgeving hebben ontvangen van de veiligheidsregio oost, en een aantal zaterdagen hebben “proef gedraaid”, hebben we als bestuur besloten om een aantal regels nogmaals onder te aandacht te brengen.

Wij verzoeken iedereen met klem om zich hier aan te houden!

 

Augustus 2020

 • Bij klachten; blijf thuis en laat je testen
 • Schud géén handen
 • Bij bezoek kantine of bestuurskamer handen reinigen bij de desinfectiezuil
 • Houdt 1,5 meter afstand op het sportpark;
  – Langs het hoofdveld; neem plaats bij de bandjes (worden nog aangebracht) aan de stangen
  – Tribune; alleen op de stoelen die niet zijn afgeplakt
 • Volg de aanwijzingen op de kleedkamers en borden bij de ingang van het sportpark
 • Uitsluitend zitplaatsen in de kantine, als alle zitplaatsen bezet zijn kunnen we mensen weigeren, VOL = VOL.
 • In samenspraak met de kantinecommissie proberen we iedereen zo goed mogelijk te verdelen over de aanwezige ruimtes (bestuurskamer etc.), en eventueel gebruik te maken van het terras.
  Daarnaast proberen we de wedstrijden zoveel mogelijk te spreiden.
 • De tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden
 • Betaal bij voorkeur contactloos
 • Instructies van kantinepersoneel c.q. bestuursleden opvolgen
 • Bij het niet opvolgen van instructies en regels zijn eventuele boetes door instanties voor eigen rekening van de bezoeker (s)
 • Denk met gezond verstand en neem je verantwoordelijkheid